Were Di in beeld

SG Were Di

 

Were Di Drie

Academie Sport en Cultuur

Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is een school voor VWO, Havo en VMBO. Binnen het VMBO is ook Were Di Drie ondergebracht.
Hier werken leerlingen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met  coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Bij de Academie voor Sport en cultuur kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.  Binnen onze scholengemeenschap staat de leerling voorop. Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid staan bij Were Di dan ook hoog in het vaandel. Op onze school worden leerlingen gestimuleerd zich in de volle breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Were Di staat voor ‘Toekomst in uitvoering’.  
Were Di is een rookvrije school. Roken in de gebouwen en op de terreinen van de school is verboden. Onze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en telt zo’n 260 personeelsleden.


Leerlingen gymnasium en basis koken samen

 

Vierdejaars leerlingen van vmbo Basis en tweedejaars gymnasiumleerlingen stonden maandagmiddag 26 september voor het eerst samen achter het fornuis in het vmbo-bovenbouwgebouw. Ze maakten (vegetarische) nasi. Het initiatief voor de speciale kookles kwam van de docenten Marlies van de Wijdeven en Birgit Munsters. Zij combineerden de geschiedenisles over specerijen en handelsroutes voor de gymnasiumleerlingen met de kookles voor de basisleerlingen. De vmbo-ers leerden de gymnasiasten als chef-kok de fijne kneepjes van het vak. De gymnasiumleerlingen kregen op deze manier in de praktijk kennis bijgebracht over specerijen. Natuurlijk gingen de leerlingen daarna aan tafel voor een gezamenlijk diner.        

Met Erasmus naar Tsjechië

Vier leerlingen uit vw4 gaan zaterdag 24 september een week lang naar Šternberk (Tsjechië) in het kader van 'Erasmus+'. Aaron Kraaijenbrink, Anne Mandos, Anne Hoskam, en Romy Smit (allen v4) voeren daar met leerlingen van vijf andere scholen een Engelstalige opdracht uit waarbij ze een portret maken van de mensen in dat land. De bedoeling van dit Erasmus+ project is dat deze leerlingen ook met de leerlingen van andere landen communiceren en samenwerken om de opdracht tot een goed einde te brengen. Elke student zoekt een persoon met een interessant dagelijks leven, neemt van hem of haar een mooi portret en neemt een kort interview af. Dit interview vormen ze later om tot een levensverhaal van de gekozen persoon. Docenten Thomas Vermeulen en Otger van Delft begeleiden de groep.

Schrijver Tegenbosch bij Kader en Basis

“Waarom lezen leuk is?” Met die vraag aan de Eindhovense schrijver Buddy Tegenbosch won Joey IJkelen (BB4l) een gesigneerd exemplaar van Tegenbosch’ boek ‘Oog om oog’.
Het was volgens de schrijver de meest originele vraag die hem dat lesuur werd gesteld. Het antwoord? “Omdat lezen je wereld vergroot.” Ook leerling Luc Dumont (KB4g) kreeg een boek. Hij vroeg de schrijver die middag of hij zijn kinderen zou adviseren boeken te gaan schrijven. “Ja…als je het leuk vindt. Maar doe het niet voor het geld want rijk word je er niet van.” 


Tegenbosch was donderdagmiddag 22 september te gast bij vierdejaars leerlingen van Basis en Kader. Hij las voor uit zijn boeken en vertelde over zijn werk. Aanleiding is het project ‘Literatour’ waarin schrijvers tijdens de boekenweek voor jongeren tal van voortgezet onderwijsscholen bezoeken om te vertellen over hun werk. Tegenbosch- die met ‘Oog om oog’ de I-book-prijs ‘beste jongerenboek 2015’ won, wist de jongeren te boeien. Hij kreeg heel veel vragen. Van… wat verdient dat nou? (1,70 euro per verkocht boek), tot en met welk genre schrijf je het liefst (realisme) en hoe lang duurt het om een boek te schrijven? (ongeveer een jaar). 
Geen vraag was de schrijver te gek. In totaal krijgen zes klassen (vierdejaars) de kans de schrijver te bevragen. Tegenbosch is ook dinsdag 27 september te gast bij Were Di.

Inschrijftermijn verlengd

De inschrijftermijn voor deelname aan trainingen en cursussen uit het eerste blok van de Were Di Academie voor Sport en Cultuur is verlengd tot en met vrijdag 30 september.

Academie voor sport en cultuurWil je extra sport en/of cultuur? Dan zit je bij SG Were Di helemaal goed. 

Deelname aan de trainingen en cursussen is nu afwisselender dan vorig schooljaar omdat ze voortaan worden aangeboden in vier korte blokken van elk zes trainingen of workshops. Hierdoor kun je nog beter kennismaken met een sportieve of creatieve cursus die het best aansluit bij jouw talent, ambitie en interesse. je kunt per schooljaar aan maximaal vier verschillende cursussen of trainingen meedoen die op dinsdagmiddag georganiseerd worden.

Schrijf zo snel mogelijk in als je zeker wilt zijn van een plaats!

Inschrijven voor alle blokken vanaf het begin van het schooljaar via Magister.

Let op de deadline van ieder blok. Het is jammer als je te laat bent!

De "SG Were Di Academie voor Sport en Cultuur" gaat van start op 4 oktober 2016.
Inschrijven kan vanaf de eerste schoolweek via Magister (ELO>>Inschrijven; alleen met een leerlingenaccount!). Voor vragen kun je mailen naar h.pols@sgweredi.nl

Klik hier voor de folder

Bekijk hier het filmpje

Junior Academie voor sport en cultuur

Voor de leerlingen uit  groep 7 en 8 van de basisscholen  in Valkenswaard organiseren we de
 “SG Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur” .
Ook zij kunnen al kennismaken met sport- en cultuurklassen die door SG Were Di in samenwerking met de gemeente Valkenswaard en met alle basisscholen georganiseerd worden vanaf donderdag 25 september. Ook een Engelstalige masterclass “Mathematics”  behoort tot het aanbod.

Klik hier voor de folder

Inschrijven van basisschoolleerlingen via www.valkenswaard.nl/sport

De coördinator is Dhr. H. Pols (h.pols@sgweredi.nl)

Nieuw in vmbo GT: Dienstverlening en Producten
Derdejaars leerlingen van vmbo GT krijgen er in het nieuwe schooljaar een nieuw profiel bij. Dienstverlening en Producten is een samenvoeging van de vakken ICT, Technologie en Intersectoraal. D&P vervangt het vak Technologie. Via D&T kunnen leerlingen zich breed oriënteren op verschillende soorten beroepen. Leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kwaliteiten liggen door het uitvoeren van een groot aantal uiteenlopende praktijkopdrachten. D&P is niet aan een sector of werkveld gebonden. Leerlingen leren diverse vaardigheden die in allerlei beroepen nodig zijn. Leerlingen die voor profiel D&P kiezen, moeten ook examen doen ik twee van de volgende vakken:  wiskunde, natuurkunde (nask 1) , biologie of economie.
Klik hier voor meer informatie.
Werkbezoek van Ministerie van OCW

De directeur, de heer J.A. Wolthuis, en enkele leden van het Directoraat Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten op 14 april jl. onze school. Het was voor hen een werkbezoek. Ze waren benieuwd naar onze activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs en naar nieuwe manieren van werken in onze school. De delegatie roemde de sterke betrokkenheid van leraren en leerlingen met de school en de betrokkenheid van docenten bij leerlingen. De afvaardiging was lovend over de begeleiding van leerlingen die veel leerproblemen hebben en die in school dreigen uit te vallen. Zij spraken ook met collega’s en leerlingen van Were Di Drie. Het viel hen op dat zij op betrokken wijze hun eigen werk en leerproces beschreven en zij zagen dat zij zichtbaar assertief en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces hun dagelijkse bezigheden onder woorden brachten. De delegatie complimenteerde het GT-onderbouwteam omdat zij jaarlijks leerlingen vraagt naar hun oordeel over de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop les wordt gegeven. Het team gebruikt de uitkomsten daarvan voor verbetering en verdere doorontwikkeling van het onderwijs. Verder concludeert de afvaardiging dat de school coaching gericht inzet om de professionaliteit en het welzijn van personeelsleden te verhogen. Tenslotte concludeert de delegatie dat Were Di een professionele leergemeenschap heeft waar naast vaksecties ook vakoverstijgende docententeams actief zijn waardoor het benaderen van groepen leerlingen door docenten goed op elkaar wordt afgestemd.

511 aanmeldingen

Were Di verwelkomt komend schooljaar 511 nieuwe leerlingen in de brugklas. De school is zeer tevreden met dit aantal dat ongeveer op gelijke hoogte ligt met afgelopen jaar. 

 

Lees verder >>

Were Di in Brabantse top

De havo-afdeling van SG Were Di is de beste van Noord-Brabant. De vwo-afdeling van die school komt in Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat RTL Nieuws begin januari bekend maakte.

Net als vorig jaar kregen alle scholen van Nederland een rapportcijfer op basis van de eindexamenresultaten. RTL Nieuws nam daarmee het initiatief van professor Jaap Dronkers over, die tot 2015 die gegevens op zijn website en in Trouw en De Volkskrant publiceerde. RTL Nieuws hanteert dezelfde manier van berekenen, maar baseert het uiteindelijke rapportcijfer van de school op het gemiddelde van de laatste drie jaren.

Dit jaar werden ook de uitgaven voor personeel betrokken in het onderzoek. En wat bleek? Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen. Landelijk liggen de gemiddelde personeelsuitgaven voor personeel op zo’n 78 %. De personeelsuitgaven van Were Di bedragen 81% van de inkomsten.

De rapportcijfers van de afdelingen van Were Di liggen alle boven de 8: 

 

 vmbo basis8,5  
 vmbo kader8,2 
 vmbo g/t8,3  
 havo9,8 hoogste in Brabant 
 vwo9,2 hoogste in Brabant 

Binnenkort

maandag 21 november 19.00 uur

Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 over havo/vwo

dinsdag 22 november 19.00 uur

Informatieavond voor ouders leerlingen groep 8 over vmbo

Were Di in de media
ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV