Onze school
Bekijk hier een filmpje over onze school.
Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
SG Were Di is een school voor voortgezet onderwijs in Valkenswaard. De school herbergt, zoals u elders op de site uitgebreid kunt bekijken, alle schoolsoorten van VMBO tot en met Gymnasium.

SG Were Di heeft meer dan 2300 leerlingen, verdeeld over een groot aantal klassen en lesgroepen, waaronder 21 brugklassen. Er zijn ca. 260 personeelsleden werkzaam op SG Were Di.

Debatwedstrijd 'Meet the boss'

Leerlingen uit 4- en 5-vwo hebben de afgelopen weken flink gedebatteerd. En niet zonder succes!
Zij werden door hun docenten klaargestoomd om deel te nemen aan het jaarlijkse techniekdebat, georganiseerd door ASML en Philips. In het Evoluon namen de leerlingen het op tegen vier andere scholen uit de regio.  
Het speelveld was over het algemeen sterk, maar onze 5-vwoleerlingen maakten op 4 februari de meeste indruk bij de jury. Met name het debat waarin ze de lastige opdracht kregen de stelling 'De benzineprijs moet omhoog naar vijf euro per liter' te verdedigen, waren ze zo overtuigend dat vrijwel iedere beoordelaar ‘om’ was. Resultaat: de debaters van SG Were Di konden naar huis met de winst in de regionale voorronde op zak en moeten op vrijdag 17 april opnieuw aantreden om tegen de andere regiowinnaars de landelijke finale te spelen.
Een speciale eervolle vermelding was er voor Lotje Jobse (Vw5c) die de pepermolen, de jaarlijkse prijs voor de meest gepeperde uitspraak, mee naar huis mocht nemen. 


Meet the Boss, part II

Op 10 februari kwamen de zeventien Anglia leerlingen van 4-vwo aan de beurt om het debat, maar nu in het Engels, aan te gaan met drie andere scholen uit Noord-Brabant.
In een krappe kelderruimte van het Evoluon steeg de temperatuur al snel door de grote groepen van deelnemers die in verhitte debatten met elkaar de strijd aangingen.
Robin Borrenbergs en Jennifer Wu wisten respectievelijk de prijs voor ‘de beste debater’ en de prijs voor ‘de meest gepeperde uitspraak’ in de wacht te slepen.
Goed debatteren is moeilijk. Goed debatteren in goed Engels is zeker twee keer zo moeilijk. Hulde voor al die leerlingen die dat gedaan hebben (en die zo enthousiast werden dat ze volgend jaar wéér willen).


Meet&Greet Were Di Drie een succes!


v.l.n.r. Niels Baeten, Maikel van Hooff, Thijs Jansen, Bob de Vries, Isis Flohr, Hanneke Giessen, Dennis Douze, Janne Jonker, Dewi van Dongen, Laurie Roest, Evrim Ozavci, Anique Mares, Tessa van Werde, Tim van Zon
 Afgelopen donderdag 29 januari zijn 14 oud-leerlingen aan de slag gegaan met onze huidige 3e en 4e jaars leerlingen.
Oud-leerlingen Anique en Isis hebben in het kader van hun huidige opleiding de Meet&Greet georganiseerd. Tijdens de Meet hebben de leerlingen “gespeeddate” met de oud-leerlingen en met “Kahoot” vragen beantwoord over wat in het MBO (en HBO) van middelbare scholieren wordt verwacht.
Het was prachtig om te zien hoe enthousiast onze oud-leerlingen vertelde over hun huidige opleiding en wat ze hebben meegenomen van Were Di Drie. Vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen, presenteren, organiseren en plannen werden aangegeven als essentieel voor slagen in het vervolgonderwijs. Iets waar onze leerlingen dagelijks mee aan het werk zijn.
Waar eerst wat onwennig de vragen werden gesteld werden de gesprekken gaandeweg steeds geanimeerder. Zorgen werden weggenomen omtrent het eindexamen en leerlingen kregen uit eerste hand te horen wat belangrijk is in het algemeen in het MBO en specifiek per opleiding.
Were Di Drie is een vorm van onderwijs waarbij weleens vragen worden gesteld of leerlingen wel leren. Niels Baeten (lichting 2008-2009) kon het niet beter verwoorden; “In mijn opleiding HBO bedrijfsmanagement is (samen)werken in projecten het belangrijkste wat je doet. Door het zelf uit te zoeken leer je veel meer dan dat het je wordt verteld. Bij Were Di Drie is daar de basis voor gelegd”.
Kortom een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Bere-gezellig tijdens de reünie van Were Di Drie


“Feestmuts op/feestmuts af quiz” tijdens de reünie
Donderdag 29 januari was  het dan zover; de reünie van 10 jaar Were Di Drie!
Vanaf 18:00 druppelden de oud-leerlingen het schoolgebouw binnen. Bekende gezichten, hernieuwd weerzien en soms even heel goed kijken wie wie ook al weer is. Met een goed gevulde aula opende rector Kees Streng de avond.
Bij binnenkomst kregen de oud-leerlingen een pakketje met pen- gekleurd invulblad - wasknijpers - anekdoteblad en consumptiemuntjes. Driftig werd er geschreven over vervolgopleiding, huidig werk en wat ze aan Were Di Drie hebben gehad. De blaadjes vormden uiteindelijk de slingers van de avond en worden gebruikt voor vervolgonderzoek. Samen met de anekdotes vormen ze ook onderdeel van het jubileumboek.
Met de quiz "hoedje op/hoedje af" werd op ludieke wijze het verleden opgerakeld en raakte Michiel en Theo de gevoelige snaar met een ontroerend lied over onze oud-leerlingen.
Om 22:00 probeerden we langzaam aan de avond af te sluiten, getuige de knusse en gezellige gesprekken en zwaaide we de laatste oud-leerling om kwart voor elf uit. Kortom een geslaagde avond!

Prijsuitreiking door Verberkmoes Assurantiën BV


Op 23 september was op SG Were Di een grote bedrijvenmarkt. Een van de 84 aanwezige bedrijven was Verberkmoes Assurantiën BV. Zij schreven voor de bezoekende leerlingen een prijsvraag uit. De leerlingen moesten diverse vragen beantwoorden waarvoor ze de stand goed moesten bekijken. Om op alle vragen een antwoord te kunnen geven moesten de leerlingen ook de site van Verberkmoes goed bestuderen.  Er waren twee leerlingen die alle vragen goed beantwoord hadden. Na loting is Maikel Maas uit klas VWO 5B als winnaar aangewezen.
Helmie Rademakers overhandigde Maikel de prijs overhandigd: een Samsung Galaxy tablet! Wij willen Verberkmoes Assurantiën hartelijk danken voor hun betrokkenheid bij SG Were Di. Ronald van Kemenade van Verberkmoes is een van onze ambassadeurs. Hij neemt op allerlei manieren het voortouw in het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen SG Were Di met andere bedrijven uit Valkenswaard en directe omgeving.

Vervolg Skills Talents

Onze leerlingen hebben gestreden om zich te plaatsen voor het Brabant team. En ze waren succesvol! Het team Brabant bestaat voor 50% uit leerlingen van Were Di!

In het filmpje een impressie van de dag. Zie ook dit artikel.

Microkredietproject

Rabobank deelt ruim 80 lokale verhalen op 7.000 plekken in Nederland.

Rabobank De Kempen zet het Microkredietproject van de Valkenswaardse scholengemeenschap Were Di in de schijnwerpers.

De Rabobank werkt met klanten en organisaties aan versterking van vitaliteit van de werk- en leefomgeving. De komende week zijn ruim 80 voorbeelden uit de praktijk van alledag in heel Nederland te zien op sraat. Deze 7.000 posters maken deel uit van de Rabobankcampagne ‘Een aandeel in elkaar’.

 
Onder andere via abri-posters maken klanten en organisaties zichtbaar hoe de Rabobank bijdraagt aan hun persoonlijke of zakelijke situatie. Rabobank De Kempen zet het Microkredietproject van de Valkenswaardse Scholengemeenschap Were Di deze week in de schijnwerpers. Elke lokale bank heeft zijn eigen ‘aandeel in elkaar’ verhaal gekozen. In het verhaal van Rabobank De Kempen staat het project van Scholengemeenschap Were Di centraal. Leerlingen ontdekken wat ondernemen is door het zelf te doen. Hun school zette er samen met de bank het speciale microkredietproject voor op. ‘Betekenisvoller kunnen we het onderwijs niet maken,’ vertelt Judith Spetgens, vmbo-docent Economie. Niet alleen werkt het praktische project beter dan lessen uit een theorieboek over ondernemen. Een deel van de winst die leerlingen maken gaat ook naar een goed doel. ‘Zo leren ze met hun vijftien, zestien jaar meteen dat je als ondernemer ook maatschappelijk betrokken kunt zijn.’
Cyberpestproject

Scholengemeenschap vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Voorkomen van pesten is belangrijk. Vandaar dat er telkens weer activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan een veilig klimaat.
Kijk eens naar het filmpje over de thema-avond die plaatsvond. Leerlingen waren actief en de heer Niels Baas, autoriteit op het gebied van cyberpesten en de negatieve gevolgen daarvan, verzorgde een lezing.

Gezocht!

- Betrokken ouders die lid willen worden van de OuderVereniging

- Een nieuwe voorzitter voor de OuderVereniging per juni 2015

Meer info en mailadres OuderVereniging vindt u hier.

Nationale Schoolhockeycompetitie

Inschrijven voor de selectietraining voor de Nationale Schoolhockeycompetitie kan hier.

BinnenkortDinsdag 17 en donderdag 19 maart 2015

Informatie-avond laptops om 19.30 u in het HVgebouw; voor ouders nieuwe leerlingen.


VakantiedataRookvrije school

 

 

SG Were Di is een volledig rookvrije school. Dat betekent dat er een rookverbod geldt zowel in de gebouwen als op de buitenterreinen.

 

 

ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV