Were Di in beeld

SG Were Di

 

Were Di Drie

Academie Sport en Cultuur

Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is een school voor VWO, Havo en VMBO. Binnen het VMBO is ook Were Di Drie ondergebracht.
Hier werken leerlingen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met  coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Bij de Academie voor Sport en cultuur kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.  Binnen onze scholengemeenschap staat de leerling voorop. Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid staan bij Were Di dan ook hoog in het vaandel. Op onze school worden leerlingen gestimuleerd zich in de volle breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Were Di staat voor ‘Toekomst in uitvoering’.  
Were Di is een rookvrije school. Roken in de gebouwen en op de terreinen van de school is verboden. Onze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en telt zo’n 260 personeelsleden.


Marijn Borrenbergs wint Kangoeroewedstrijd

Leerling Marijn Borrenbergs (gt2a) heeft dinsdag 21 juni de Kangoeroewedstrijd gewonnen. Hij kwam tijdens de finaledag van deze wiskundewedstrijd in Nemo Science Museum in Amsterdam van twintig vmbo-ers als beste uit de bus. Hij beantwoordde in twee spelronden meerkeuzevragen en open vragen. De Kangoeroewedstrijd is met 6,5 miljoen deelnemers uit zestig landen de grootste wiskundewedstrijd ter wereld.

Nieuwe brugklassers bezoeken Were Di
Zo’n vijfhonderd nieuwe brugklassers bezochten woensdag 15 juni Were Di. Ze kwamen kennismaken met hun mentor en kregen volop informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Leerlingen die komend schooljaar naar Were Di Drie gaan, maakten die dag een presentatie over Were Di Drie. Ze presenteerden deze diezelfde avond tijdens de ouderavond. Dorus van Gerven, Ems van Leenders en Bram Weijers kiezen bewust voor Were Di Drie omdat ze daar met projecten aan de slag gaan. Dorus: Ik denk dat dit bij mij past ook omdat je zo niet alleen leert uit de boeken.” Ems wil vooral zelf ontdekken welke manier van leren goed bij haar past. De nieuwe brugklassers vinden Were Di een mooie school. Ems: “”Vooral ook het sportgebouw vind ik vet.”
Spaanse leerlingen te gast bij Were Di

Leerlingen van het Spaanse Ins l'Estatut in Rubi in Spanje zijn tot vrijdagavond 10 juni te gast bij Were Di. Tijdens de uitwisseling met leerlingen van Were Di Drie staan diverse activiteiten op het programma. Op woensdag 8 juni is er onder meer een picknick in het Van Bestpark in Valkenswaard. Ook verkennen de leerlingen samen Valkenswaard. Verder ondernemen ze outdoor teambuilding-activiteiten en doen workshops. De leerlingen bezoeken vrijdag 10 juni Eindhoven. In april waren leerlingen van Were Di Drie te gast in Spanje.


Persbericht

 Tilburg, 31 mei 2016

Jan van de Rijdt rector a.i. Were Di Valkenswaard  

 

 

Jan van de Rijdt wordt per 11 juli a.s. rector ad interim op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. Jan van de Rijdt is oud-rector van het Varendonck College in Someren en Asten. Hij gaat de taken van Kees Streng waarnemen die na bijna 27 jaar afscheid neemt van de school in verband met zijn pensionering. Omdat het nog niet gelukt is de opvolging van de rector tijdig te realiseren, neemt Jan van de Rijdt deze functie voorlopig waar. Hij neemt daarbij zowel de algemene leiding van de school als geheel voor zijn rekening alsook de rol van sectordirecteur vmbo. Naar verwachting zal de opvolging uiterlijk eind december dit jaar, en zo mogelijk eerder, geregeld zijn. 

 

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.  

Werkbezoek van Ministerie van OCW

De directeur, de heer J.A. Wolthuis, en enkele leden van het Directoraat Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten op 14 april jl. onze school. Het was voor hen een werkbezoek. Ze waren benieuwd naar onze activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs en naar nieuwe manieren van werken in onze school. De delegatie roemde de sterke betrokkenheid van leraren en leerlingen met de school en de betrokkenheid van docenten bij leerlingen. De afvaardiging was lovend over de begeleiding van leerlingen die veel leerproblemen hebben en die in school dreigen uit te vallen. Zij spraken ook met collega’s en leerlingen van Were Di Drie. Het viel hen op dat zij op betrokken wijze hun eigen werk en leerproces beschreven en zij zagen dat zij zichtbaar assertief en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces hun dagelijkse bezigheden onder woorden brachten. De delegatie complimenteerde het GT-onderbouwteam omdat zij jaarlijks leerlingen vraagt naar hun oordeel over de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop les wordt gegeven. Het team gebruikt de uitkomsten daarvan voor verbetering en verdere doorontwikkeling van het onderwijs. Verder concludeert de afvaardiging dat de school coaching gericht inzet om de professionaliteit en het welzijn van personeelsleden te verhogen. Tenslotte concludeert de delegatie dat Were Di een professionele leergemeenschap heeft waar naast vaksecties ook vakoverstijgende docententeams actief zijn waardoor het benaderen van groepen leerlingen door docenten goed op elkaar wordt afgestemd.

Laptop-kijkavonden goed bezocht

Enkele honderden ouders en (toekomstig)-leerlingen kwamen dinsdagavond 17-  en donderdagavond 19 mei naar de laptop-kijkavonden bij Were Di. Tijdens die avonden bekeken zij de laptopmodellen die My Digital Schoolbook voor komend schooljaar aanbiedt. Belangstellenden konden vragen stellen en kregen uitvoerig informatie.

LCL voetbaltoernooi 2016

 

Were Di-leerlingen op vrijdag 22 april in actie tijdens de zevende editie van het LCL-voetbaltoernooi op sportpark Oude Landen in Nuenen. Aan het toernooi doen zestien teams van scholen uit de regio mee.  

De Were Di teams jongens jong en meisjes oud werden kampioen. Were Di sleepte ook de prijs 'beste school over all' in de wacht.


511 aanmeldingen

Were Di verwelkomt komend schooljaar 511 nieuwe leerlingen in de brugklas. De school is zeer tevreden met dit aantal dat ongeveer op gelijke hoogte ligt met afgelopen jaar. 

 

Lees verder >>

Financiële bijdrage via Stichting Leergeld

Om nog meer kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) de kans te bieden mee te doen aan school-, culturele en sportactiviteiten heeft de gemeente Valkenswaard de Kinderparticipatie gewijzigd. Voor gezinnen met een maximum inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm  is voortaan Stichting Leergeld Valkenswaard e.o. het centrale aanspreekpunt.  Ouders uit deze groep die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage kunnen daarvoor een aanvraag doen bij stichting Leergeld Valkenswaard e.o.  via   leergeldvalkenswaard@outlook.com  of via telefoonnummer 06- 43005735 (bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur).
Ouders kunnen voor sport- of culturele activiteiten een maximale bijdrage per kind per jaar ontvangen. Voor sportactiviteiten wordt maximaal 225 euro verstrekt, voor culturele activiteiten zoals muziek- of dansles ligt de maximale bijdrage op 450 euro. Daarnaast bekijkt de stichting Leergeld Valkenswaard e.o. of ouders in aanmerking komen voor nog een bijdrage van deze stichting. Het maximale bedrag daarvoor ligt op 200 euro per kind per jaar.  Ouders met kinderen van zestien en/of zeventien jaar kunnen maximaal 160 euro per kind per jaar ontvangen.
Het Jeugdsportfonds Brabant en het Jeugdcultuurfonds Brabant maken het geld over aan bijvoorbeeld de sportclub of de muziekschool. Stichting Leergeld maakt het geld over aan de school , sportclub of de muziek-/dansschool. Er wordt nooit geld overgemaakt aan ouders of kinderen.
De financiële bijdragen worden gesubsidieerd door de gemeente Valkenswaard.

Schoolreizen - terrorisme

Scholengemeenschap Were Di besteedt voortdurend aandacht aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Deze aandacht is er zowel binnen de school als tijdens schoolreizen in binnen- en buitenland. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het maken van een inschatting over de veiligheid van een reis. De volgende zaken zijn bij het nemen van een besluit hierover van belang:
-Reisadvies zoals afgegeven door de overheid

-Actualiteit. Indien de actualiteit daarom vraagt, kan de schoolleiding besluiten een reis net van te voren te annuleren of reizende leerlingen en medewerkers terug naar school te laten komen.
 
Op het moment dat de schoolleiding de inschatting maakt dat een reis onverantwoord is, wordt deze geannuleerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.

Were Di in Brabantse top

De havo-afdeling van SG Were Di is de beste van Noord-Brabant. De vwo-afdeling van die school komt in Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat RTL Nieuws begin januari bekend maakte.

Net als vorig jaar kregen alle scholen van Nederland een rapportcijfer op basis van de eindexamenresultaten. RTL Nieuws nam daarmee het initiatief van professor Jaap Dronkers over, die tot 2015 die gegevens op zijn website en in Trouw en De Volkskrant publiceerde. RTL Nieuws hanteert dezelfde manier van berekenen, maar baseert het uiteindelijke rapportcijfer van de school op het gemiddelde van de laatste drie jaren.

Dit jaar werden ook de uitgaven voor personeel betrokken in het onderzoek. En wat bleek? Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen. Landelijk liggen de gemiddelde personeelsuitgaven voor personeel op zo’n 78 %. De personeelsuitgaven van Were Di bedragen 81% van de inkomsten.

De rapportcijfers van de afdelingen van Were Di liggen alle boven de 8: 

 

 vmbo basis8,5  
 vmbo kader8,2 
 vmbo g/t8,3  
 havo9,8 hoogste in Brabant 
 vwo9,2 hoogste in Brabant 

Gefeliciteerd!!!

Wij feliciteren al onze geslaagden!

Binnenkort

15 juni 2016

Introductiemiddag nieuwe leerlingen

22 juni 2016

Filmfestival (havo4 en vwo4) Culturele en Kunstzinnige vorming

28 juni 2016

Meerdaagse excursie naar Londen en Berlijn (vmbo gt3)

8 juli 2016

Officieel afscheid rector Cees Streng

Were Di in de media
ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV