Were Di in beeld

SG Were Di

 

Were Di Drie

Academie Sport en Cultuur

Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is een school voor VWO, Havo en VMBO. Binnen het VMBO is ook Were Di Drie ondergebracht.
Hier werken leerlingen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met  coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Bij de Academie voor Sport en cultuur kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.  Binnen onze scholengemeenschap staat de leerling voorop. Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid staan bij Were Di dan ook hoog in het vaandel. Op onze school worden leerlingen gestimuleerd zich in de volle breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Were Di staat voor ‘Toekomst in uitvoering’.  
Were Di is een rookvrije school. Roken in de gebouwen en op de terreinen van de school is verboden. Onze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en telt zo’n 260 personeelsleden.


Gezamenlijke visie op onderwijs vastgesteld

Wat kunnen bedrijven, overheid en onderwijs voor elkaar betekenen in het kader van ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’? Daarover hebben Were Di, ASML, Margry Arts Architecten, Mansveld Projecten & Services, ondernemer Rob Dubbeldam en de gemeente Valkenswaard  onlangs afspraken gemaakt. Zij gaan in de gezamenlijk vastgestelde visie op onderwijs voor 2030 uit van vraaggestuurd onderwijs waarbij er een directe koppeling is tussen leerling en opleidingstrajecten in de industrie. Er is geen scheiding tussen werken en leren. Doel van deze visie en de gemaakte afspraken is leerlingen enthousiast te maken voor duurzame ontwikkeling en techniek. De gemaakte afspraken in het kader van leren voor duurzame ontwikkeling zijn bekrachtigd in het document 3’O’s (Ondernemingen-Overheid-Onderwijs).

Convenant

Winnaar project Coming Out Being In

 Quint van Rixtel (gt3A) heeft het project Coming Out Being In gewonnen. Bij dat project maken derdejaars leerlingen van vmbo gt tijdens de lessen handvaardigheid een kunstwerk rond het thema acceptatie van homoseksualiteit.  Volgens de jury wist Quint met zijn  kunstwerk een onderbelicht onderwerp- de worsteling van transgenders- krachtig uit te drukken. Quint ontving een bioscoopbon van twintig euro. De tweede prijs was voor Jessie Peters (gt3A), Julia Thijssen (gt3A) en Saar Willems (gt3A).

Zij kregen elk vijftien euro aan VVV-bonnen. Niels van der Heijden (gt3C) en Swen van der Maat (gt3A) kregen de derde prijs. Dat leverde hen allebei een tablet chocolade op.

522 leerlingen geslaagd


Maar liefst 522 leerlingen ontvingen onlangs hun diploma. Hiermee is dit schooljaar 94,2 procent van de leerlingen van Were Di geslaagd.
De schoolleiding en medewerkers van Were Di feliciteren de geslaagden en wensen hen en alle andere leerlingen een fijne vakantie.

Nieuw in vmbo GT: Dienstverlening en Producten
Derdejaars leerlingen van vmbo GT krijgen er in het nieuwe schooljaar een nieuw profiel bij. Dienstverlening en Producten is een samenvoeging van de vakken ICT, Technologie en Intersectoraal. D&P vervangt het vak Technologie. Via D&T kunnen leerlingen zich breed oriënteren op verschillende soorten beroepen. Leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kwaliteiten liggen door het uitvoeren van een groot aantal uiteenlopende praktijkopdrachten. D&P is niet aan een sector of werkveld gebonden. Leerlingen leren diverse vaardigheden die in allerlei beroepen nodig zijn. Leerlingen die voor profiel D&P kiezen, moeten ook examen doen ik twee van de volgende vakken:  wiskunde, natuurkunde (nask 1) , biologie of economie.
Klik hier voor meer informatie.
Kernteam kiest voor duurzaamheid

  

Geen proefwerkweek maar een project over duurzaamheid. Daarmee sloten 120  eerste en tweedejaars leerlingen van Kernteam het schooljaar af. In lijn met het Opeduca-project dat ook om duurzaamheid draait, kozen de leerlingen uit de thema’s  afval, water, mode, meubelen, film en Were Di Chef.  Tijdens een bedrijfsbezoek aan Van Happen Containers kregen ze voorlichting over hoe recycling in zijn werk gaat. Ze gingen in Valkenswaard op zoek naar gratis bouwmaterialen waarvan ze een meubelstuk maakten dat ze vervolgens via facebook verkochten. Een aantal leerlingen maakte van afgedankte kledingstukken glossy accessoires die ze verwerkte op tasjes, schoenen en riemen.

  Bij een bedrijfsbezoek aan Brabant Water hoorden ze alles over de afvoer van water van de school. In een onderzoekje verkenden de leerlingen de waterkwaliteit van het Grote Meer. Natuurlijk stond ook een bezoek aan de milieustraat op het programma. Een groepje leerlingen maakte daar een filmpje waarin ze bezoekers interviewden over duurzaamheid en het milieu. Tijdens een bezoek aan  een boerderij hoorden de leerlingen alles over duurzame bedrijfsprocessen. Boordevol inspiratie bereidden ze daarna een duurzame maaltijd die werd beoordeeld door een echte Chef.        

Presentatie partnerbedrijven Opeduca

 

Partnerbedrijven van project Opeduca presenteerden zich dinsdag 5 juli tijdens een speciale promotiemiddag aan derdejaars leerlingen van Techniek Breed.
Vertegenwoordigers van de bedrijven uit Valkenswaard en de regio gaven een toelichting op hun bijdrage aan project Opeduca, het Woonwerkhuis. Daarnaast vertelden ze over hun bedrijf, over hetgeen daar wordt geproduceerd, de belangrijkste bedrijfsactiviteiten en over de beroepen die binnen dat bedrijf worden uitgeoefend.
In project Opeduca bouwen leerlingen met ondersteuning van bedrijven en met begeleiding vanuit school op het schoolterrein een energieneutraal duurzaam Woonwerkhuis.
De ruwbouw wordt in 2017 opgeleverd. Het gebouw is een 'Living lab' dat voortdurend wordt uitgebreid met de nieuwste materialen en technieken zoals Smartliving.

Werkbezoek van Ministerie van OCW

De directeur, de heer J.A. Wolthuis, en enkele leden van het Directoraat Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten op 14 april jl. onze school. Het was voor hen een werkbezoek. Ze waren benieuwd naar onze activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs en naar nieuwe manieren van werken in onze school. De delegatie roemde de sterke betrokkenheid van leraren en leerlingen met de school en de betrokkenheid van docenten bij leerlingen. De afvaardiging was lovend over de begeleiding van leerlingen die veel leerproblemen hebben en die in school dreigen uit te vallen. Zij spraken ook met collega’s en leerlingen van Were Di Drie. Het viel hen op dat zij op betrokken wijze hun eigen werk en leerproces beschreven en zij zagen dat zij zichtbaar assertief en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces hun dagelijkse bezigheden onder woorden brachten. De delegatie complimenteerde het GT-onderbouwteam omdat zij jaarlijks leerlingen vraagt naar hun oordeel over de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop les wordt gegeven. Het team gebruikt de uitkomsten daarvan voor verbetering en verdere doorontwikkeling van het onderwijs. Verder concludeert de afvaardiging dat de school coaching gericht inzet om de professionaliteit en het welzijn van personeelsleden te verhogen. Tenslotte concludeert de delegatie dat Were Di een professionele leergemeenschap heeft waar naast vaksecties ook vakoverstijgende docententeams actief zijn waardoor het benaderen van groepen leerlingen door docenten goed op elkaar wordt afgestemd.

511 aanmeldingen

Were Di verwelkomt komend schooljaar 511 nieuwe leerlingen in de brugklas. De school is zeer tevreden met dit aantal dat ongeveer op gelijke hoogte ligt met afgelopen jaar. 

 

Lees verder >>

Financiële bijdrage via Stichting Leergeld

Om nog meer kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) de kans te bieden mee te doen aan school-, culturele en sportactiviteiten heeft de gemeente Valkenswaard de Kinderparticipatie gewijzigd. Voor gezinnen met een maximum inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm  is voortaan Stichting Leergeld Valkenswaard e.o. het centrale aanspreekpunt.  Ouders uit deze groep die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage kunnen daarvoor een aanvraag doen bij stichting Leergeld Valkenswaard e.o.  via   leergeldvalkenswaard@outlook.com  of via telefoonnummer 06- 43005735 (bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur).
Ouders kunnen voor sport- of culturele activiteiten een maximale bijdrage per kind per jaar ontvangen. Voor sportactiviteiten wordt maximaal 225 euro verstrekt, voor culturele activiteiten zoals muziek- of dansles ligt de maximale bijdrage op 450 euro. Daarnaast bekijkt de stichting Leergeld Valkenswaard e.o. of ouders in aanmerking komen voor nog een bijdrage van deze stichting. Het maximale bedrag daarvoor ligt op 200 euro per kind per jaar.  Ouders met kinderen van zestien en/of zeventien jaar kunnen maximaal 160 euro per kind per jaar ontvangen.
Het Jeugdsportfonds Brabant en het Jeugdcultuurfonds Brabant maken het geld over aan bijvoorbeeld de sportclub of de muziekschool. Stichting Leergeld maakt het geld over aan de school , sportclub of de muziek-/dansschool. Er wordt nooit geld overgemaakt aan ouders of kinderen.
De financiële bijdragen worden gesubsidieerd door de gemeente Valkenswaard.

Schoolreizen - terrorisme

Scholengemeenschap Were Di besteedt voortdurend aandacht aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Deze aandacht is er zowel binnen de school als tijdens schoolreizen in binnen- en buitenland. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het maken van een inschatting over de veiligheid van een reis. De volgende zaken zijn bij het nemen van een besluit hierover van belang:
-Reisadvies zoals afgegeven door de overheid

-Actualiteit. Indien de actualiteit daarom vraagt, kan de schoolleiding besluiten een reis net van te voren te annuleren of reizende leerlingen en medewerkers terug naar school te laten komen.
 
Op het moment dat de schoolleiding de inschatting maakt dat een reis onverantwoord is, wordt deze geannuleerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.

Were Di in Brabantse top

De havo-afdeling van SG Were Di is de beste van Noord-Brabant. De vwo-afdeling van die school komt in Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat RTL Nieuws begin januari bekend maakte.

Net als vorig jaar kregen alle scholen van Nederland een rapportcijfer op basis van de eindexamenresultaten. RTL Nieuws nam daarmee het initiatief van professor Jaap Dronkers over, die tot 2015 die gegevens op zijn website en in Trouw en De Volkskrant publiceerde. RTL Nieuws hanteert dezelfde manier van berekenen, maar baseert het uiteindelijke rapportcijfer van de school op het gemiddelde van de laatste drie jaren.

Dit jaar werden ook de uitgaven voor personeel betrokken in het onderzoek. En wat bleek? Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen. Landelijk liggen de gemiddelde personeelsuitgaven voor personeel op zo’n 78 %. De personeelsuitgaven van Were Di bedragen 81% van de inkomsten.

De rapportcijfers van de afdelingen van Were Di liggen alle boven de 8: 

 

 vmbo basis8,5  
 vmbo kader8,2 
 vmbo g/t8,3  
 havo9,8 hoogste in Brabant 
 vwo9,2 hoogste in Brabant 

Binnenkort

zaterdag 16 t/tm 30 juli

Reis project Roemenië

maandag 5 september

Start nieuwe schooljaar

Were Di in de media
ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV