Onze school
Bekijk hier een filmpje over onze school.
Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
SG Were Di is een school voor voortgezet onderwijs in Valkenswaard. De school herbergt, zoals u elders op de site uitgebreid kunt bekijken, alle schoolsoorten van VMBO tot en met Gymnasium.

SG Were Di heeft meer dan 2300 leerlingen, verdeeld over een groot aantal klassen en lesgroepen, waaronder 21 brugklassen. Er zijn ca. 260 personeelsleden werkzaam op SG Were Di.

Uitslag wedstrijd 'Achtergrond op de voorgrond'

In april 2015 schreef de schoolleiding een wedstrijd uit onder de titel ‘Achtergrond op de voorgrond’. Zij wilde daarmee alle leerlingen en personeelsleden van de school uitnodigen om een beeldende bijdrage te leveren: een achtergrond die gebruikt kan worden bij powerpoint-presentaties. Op 1 juli werd de uitslag bekend gemaakt. We citeren uit het juryrapport:
“Alle inzendingen vielen op door het gebruik van de kleur rood, soms met een aanvullende steunkleur (okergeel). Het logo is soms herkenbaar en soms onherkenbaar in beeld gebracht en er is creatief gebruik gemaakt van het beeldmateriaal van de school. Daarbij blijken de gebouwen van Were Di voor veel inspiratie te zorgen.
De herkenbare dynamiek van de school als gebouw of gebouwencomplex bezorgde Bobbie Kwinten de derde prijs. Voor haar lef om met grote geometrische figuren te werken, krijgt Rosalie Oomen de tweede prijs.
Over de eerste prijs had de jury onmiddellijk een eensluidend oordeel. Er is één inzending die gebruik maakt van kleuren en geometrische structuren en die de naam van de school en het logo op een functionele wijze herkenbaar maar niet opdringerig in beeld brengt. De jury is van oordeel dat met deze inzending het beste begrip van de opdracht en de toepasbaarheid in een ppt-presentatie wordt getoond. Die inzending is van Pim Kanters.”


Alle deelnemers bedankt en de winnaars: van harte gefeliciteerd!

Gymnasiumdag

Donderdag 18 juni vond de eerste gymnasiumdag van de school plaats. In de sector havo/vwo zetten de gymnasiasten zich schrap voor een quiz over de klassieke cultuur, kregen ze les van een Romeinse soldaat, zagen ze filmfragmenten over de klassieke oudheid, kregen ze een workshop toneel en hoorden ze  's avonds storyteller Paul Groos de wonderlijkste verhalen vertellen over gedaanteveranderingen. Tussendoor werd natuurlijk Grieks gegeten, dat hoort er ook bij!

Prijzen

Met enige trots delen wij u mede dat de SG Were Di Academie voor Sport & Cultuur en de SG Were Di junior Academie voor Sport & Cultuur in de prijzen is gevallen.  De PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad waarderen onze school als "best practice" van publiek-private samenwerking voor de onderwijsagenda  Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

Bedrijvenbezoek

 

Op 21 mei hebben 125 leerlingen van GT2 op 1 dag drie bedrijven bezocht uit verschillende sectoren in Valkenswaard. Dankzij de rondleidingen van de medewerkers en inzet van vrijwilligers en docenten, hebben de leerlingen een echt beeld kunnen krijgen over de werkzaamheden en de beroepen binnen de bedrijven; Bonus Hortus, Taxandria/ Kempenhof en Smits Machine fabriek. Ook de sector Economie kwam aan de hand van opdrachten aan bod. Zo hebben de leerlingen hun Portfolio over Loopbaan Oriëntatie en Beroepen aan kunnen vullen.   

Naar studio 20

Naar studio 20 voor de opnames van ‘de dag tegen pesten’

Samen met leerlingen uit kb3g en kb4e zijn we vorige week maandag op uitnodiging aanwezig geweest bij de opnames van ‘de dag tegen pesten’.
Onze leerlingen zijn natuurlijk de braafste van heel Nederland, zij zijn niet degene die een ander pesten en al helemaal niet op internet. Natuurlijk weten zij dat dit niet kan en ook zijn ze erg goed op de hoogte van de gevolgen voor het slachtoffer van pestgedrag. Dit was zo ongeveer de reactie van de meeste leerlingen die mee wilden naar Hilversum. Een enkeling was wel eens slachtoffer van pesterijen geweest maar dit was al voorbij. Waarom wij het dan toch zo belangrijk vonden om met deze groepen te gaan….
Dát is wat de film cyberbully eigenlijk duidelijk wil maken. Tegenwoordig is het heel normaal dat alles online gedeeld wordt, net zoals het normaal is alles te beoordelen wat een ander online zet. Hoe een kleine reactie, een voor deze tijd normale beoordeling, toch grote gevolgen kan hebben is wat de film duidelijk probeert te maken.
De avond was echt fantastisch geregeld. De gezamenlijke omroepen hadden voor een bus gezorgd en we werden op school opgehaald. In de bus was het erg gezellig en er werden ook ervaringen uitgewisseld. Aangekomen bij Studio 20 werden we ontvangen met soep en broodjes waarna we samen met nog een andere school de film bekeken. Toen de film was afgelopen gingen we naar de studio zelf waar Arie Boomsma en Jan Versteegh al op ons wachtten. We mochten plaatsnemen en al snel begonnen de opnames. Het was wel spannend om ook te reageren op de vragen die gesteld werden. Na de opnames werd er nog ruim te tijd gegeven om te praten met Arie en Jan en mochten we fotograferen.
In de bus terug waren natuurlijk 2 onderwerpen veel besproken. Hoe het toegaat in de studio en ontmoeting met BN-ers maar ook het onderwerp cyberpesten en de verhalen die besproken werden in de uitzending.
Al met al een zeer geslaagde avond! In de hoop weer een beetje te hebben bijgedragen aan het stoppen van de onnodige pesterijen online!


Gezocht!

- Betrokken ouders die lid willen worden van de OuderVereniging

- Een nieuwe voorzitter voor de OuderVereniging per juni 2015

Meer info en mailadres OuderVereniging vindt u hier.

Binnenkort
Gefeliciteerd!!!

Wij feliciteren al onze geslaagden!

Rookvrije school

 

 

SG Were Di is een volledig rookvrije school. Dat betekent dat er een rookverbod geldt zowel in de gebouwen als op de buitenterreinen.

 

 

ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV