Were Di in beeld

SG Were Di

 

Were Di Drie

Academie Sport en Cultuur

Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is een school voor VWO, Havo en VMBO. Binnen het VMBO is ook Were Di Drie ondergebracht.
Hier werken leerlingen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met  coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Bij de Academie voor Sport en cultuur kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.  Binnen onze scholengemeenschap staat de leerling voorop. Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid staan bij Were Di dan ook hoog in het vaandel. Op onze school worden leerlingen gestimuleerd zich in de volle breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Were Di staat voor ‘Toekomst in uitvoering’.  
Were Di is een rookvrije school. Roken in de gebouwen en op de terreinen van de school is verboden. Onze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en telt zo’n 260 personeelsleden.


Mike van Dam naar Aardrijkskunde Olympiade

Leerling Mike van Dam (vwo6) staat in de nationale finale van de Aardrijkskunde Olympiade. De correctiecommissie van de olympiade selecteerde de theorietoets die hij in maart maakte voor de finale. Deze vindt op 1,2 en 3 juni plaats bij Fontys Hogeschool in Tilburg.
Deelnemers krijgen een aardrijkskundige veldwerkopdracht waarbij waarneming, gegevens verzamelen en presentatie centraal staan. Daarnaast doen ze een theorietoets waarin ze moeten laten zien dat ze kunnen analyseren en kennis en inzicht kunnen toepassen en diverse situaties op aarde kunnen vergelijken. 
Aan de nationale finale doen in totaal vijftien leerlingen aan mee. De beste vier gaan halverwege augustus naar de internationale Geographical Olympiad in Beijing in China.  Aan die internationale finale doen leerlingen uit zo’n veertig landen mee.

Eerste prijs voor Were Di voetbalsters

 
 
 

 
 
 

Het dameselftal van Were Di heeft zaterdag 21 mei tijdens de Vijflandenontmoeting in Mönchengladbach in Duitsland de eerste prijs gehaald. Daarmee leverde de training van de PSV-voetbalspeelsters Nadia Coolen en Jesslyn Kuipers het gewenste resultaat op. Het meisjes-zwemteam pakte de tweede plaats. Tijdens de ontmoeting tussen zo’n zeshonderd leerlingen van middelbare scholen uit België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Nederland lieten 121 leerlingen van Were Di hun talenten zien op sportief en cultureel gebied. De deelnemers speelden onder meer wedstrijden voetbal en volleybal. Verder stonden atletiek- en zwemwedstrijden op het programma. Daarnaast werd er geschaakt en werden tafeltenniswedstrijden gespeeld. Leerlingen lieten ook op cultureel gebied zien wat ze in huis hebben. Er werd gemusiceerd en er waren spetterende dansoptredens. In de sluitingsceremonie was volop dans, drama, muziek en wetenschap verwerkt. De leerlingen en hun begeleiders verbleven bij gastgezinnen. In 2017 vindt de Vijflandenontmoeting plaats in Neerpelt in België. Het jaar daarna is Valkenswaard gastheer.
Were Di naar Vijflandenontmoeting


Maar liefst 121 leerlingen en hun begeleiders zijn van vrijdagmiddag 20 mei tot en met zondag 22 mei in het Duitse Mönchengladbach voor de jaarlijkse Vijflandenontmoeting. Tijdens deze dagen is er een sportieve en culturele uitwisseling tussen zo’n zeshonderd leerlingen uit Luxemburg, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Het evenement wordt op vrijdagmiddag geopend met een openingsceremonie. Leerlingen doen op zaterdag mee aan een programma met sportactiviteiten en cultuur. Er wordt onder andere gevoetbald. Daarnaast staan er diverse culturele workshops op de planning. De deelnemers gaan zaterdagavond naar een groot leerlingenfeest. Op de slotdag is er een voorstelling en vindt de prijsuitreiking van de sportwedstrijden plaats.   
De Vijflandenontmoeting vindt eens in de vijf jaar plaats bij Were Di.  

Werkbezoek van Ministerie van OCW

De directeur, de heer J.A. Wolthuis, en enkele leden van het Directoraat Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten op 14 april jl. onze school. Het was voor hen een werkbezoek. Ze waren benieuwd naar onze activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs en naar nieuwe manieren van werken in onze school. De delegatie roemde de sterke betrokkenheid van leraren en leerlingen met de school en de betrokkenheid van docenten bij leerlingen. De afvaardiging was lovend over de begeleiding van leerlingen die veel leerproblemen hebben en die in school dreigen uit te vallen. Zij spraken ook met collega’s en leerlingen van Were Di Drie. Het viel hen op dat zij op betrokken wijze hun eigen werk en leerproces beschreven en zij zagen dat zij zichtbaar assertief en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces hun dagelijkse bezigheden onder woorden brachten. De delegatie complimenteerde het GT-onderbouwteam omdat zij jaarlijks leerlingen vraagt naar hun oordeel over de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop les wordt gegeven. Het team gebruikt de uitkomsten daarvan voor verbetering en verdere doorontwikkeling van het onderwijs. Verder concludeert de afvaardiging dat de school coaching gericht inzet om de professionaliteit en het welzijn van personeelsleden te verhogen. Tenslotte concludeert de delegatie dat Were Di een professionele leergemeenschap heeft waar naast vaksecties ook vakoverstijgende docententeams actief zijn waardoor het benaderen van groepen leerlingen door docenten goed op elkaar wordt afgestemd.

Laptop-kijkavonden goed bezocht

Enkele honderden ouders en (toekomstig)-leerlingen kwamen dinsdagavond 17-  en donderdagavond 19 mei naar de laptop-kijkavonden bij Were Di. Tijdens die avonden bekeken zij de laptopmodellen die My Digital Schoolbook voor komend schooljaar aanbiedt. Belangstellenden konden vragen stellen en kregen uitvoerig informatie.

PSV trainde Were Di-voetbalsters


Het Were Di damesvoetbalteam dat zaterdag 21 mei speelt tijdens de Vijflandenontmoeting in Mönchengladbach in Duitsland komt zeer goed voorbereid naar de oosterburen. Het team is getraind door niemand minder dan de PSV-speelsters Nadia Coolen en Jesslyn Kuipers. Het was voor het team een eer om deel te  nemen aan een clinic van deze twee topspeelsters die spelen in de Nederlandse Eredivisie. Jochem Smolders en Tom Maas coachen  het damesteam van Were Di .

Were Di schoolband bij AmaZing highschool


De Were Di schoolband trad zondag 15 mei (Eerste Pinksterdag) op bij AmeeZing highschool Valkenswaard. De schoolband speelde dertien liedjes gespeeld die het publiek volop meezong. De leiding en organisatie van de band was in handen van Merel Brusselers; zangeres van de band. Andere vocalen waren: Nuria Schats, Romy de Proost, Freek Nijpels en Daan Vangeneugden. De band bestaande uit, Janneke van Rooij (piano), Bas Lazeroms (keyboard), Tristan Stevens (gitaar), Jan Hartmann (basgitaar) en Kees Heesterbeek (drums) was voor deze gelegenheid uitgebreid met op percussie: Stijn Cremers en Chaim Luijmens en de blazers: Bas Dijkhoff (tenorsax), Merijn Boer (trompet) en Lex van Son (trombone). De schoolband stond voor de derde keer bij dit evenement op de planken. Het is voor de band naast het Songfestival een hoogtepunt van het jaar.

LCL voetbaltoernooi 2016

 

Were Di-leerlingen op vrijdag 22 april in actie tijdens de zevende editie van het LCL-voetbaltoernooi op sportpark Oude Landen in Nuenen. Aan het toernooi doen zestien teams van scholen uit de regio mee.  

De Were Di teams jongens jong en meisjes oud werden kampioen. Were Di sleepte ook de prijs 'beste school over all' in de wacht.


511 aanmeldingen

Were Di verwelkomt komend schooljaar 511 nieuwe leerlingen in de brugklas. De school is zeer tevreden met dit aantal dat ongeveer op gelijke hoogte ligt met afgelopen jaar. 

 

Lees verder >>

Financiële bijdrage via Stichting Leergeld

Om nog meer kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) de kans te bieden mee te doen aan school-, culturele en sportactiviteiten heeft de gemeente Valkenswaard de Kinderparticipatie gewijzigd. Voor gezinnen met een maximum inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm  is voortaan Stichting Leergeld Valkenswaard e.o. het centrale aanspreekpunt.  Ouders uit deze groep die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage kunnen daarvoor een aanvraag doen bij stichting Leergeld Valkenswaard e.o.  via   leergeldvalkenswaard@outlook.com  of via telefoonnummer 06- 43005735 (bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur).
Ouders kunnen voor sport- of culturele activiteiten een maximale bijdrage per kind per jaar ontvangen. Voor sportactiviteiten wordt maximaal 225 euro verstrekt, voor culturele activiteiten zoals muziek- of dansles ligt de maximale bijdrage op 450 euro. Daarnaast bekijkt de stichting Leergeld Valkenswaard e.o. of ouders in aanmerking komen voor nog een bijdrage van deze stichting. Het maximale bedrag daarvoor ligt op 200 euro per kind per jaar.  Ouders met kinderen van zestien en/of zeventien jaar kunnen maximaal 160 euro per kind per jaar ontvangen.
Het Jeugdsportfonds Brabant en het Jeugdcultuurfonds Brabant maken het geld over aan bijvoorbeeld de sportclub of de muziekschool. Stichting Leergeld maakt het geld over aan de school , sportclub of de muziek-/dansschool. Er wordt nooit geld overgemaakt aan ouders of kinderen.
De financiële bijdragen worden gesubsidieerd door de gemeente Valkenswaard.

Sebastiaan Marechal verlaat Were Di

Sebastiaan Marechal, conrector vmbo, verlaat per 1 juli scholengemeenschap Were Di. Hij wordt directeur van de Mytylschool Eindhoven.
Met deze stap volgt hij zijn persoonlijke drijfveer om met en voor kinderen met een (of meerdere) zware lichamelijke en/of geestelijke handicap(s) te werken. De collega’s van Were Di wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.

Schoolreizen - terrorisme

Scholengemeenschap Were Di besteedt voortdurend aandacht aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Deze aandacht is er zowel binnen de school als tijdens schoolreizen in binnen- en buitenland. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het maken van een inschatting over de veiligheid van een reis. De volgende zaken zijn bij het nemen van een besluit hierover van belang:
-Reisadvies zoals afgegeven door de overheid

-Actualiteit. Indien de actualiteit daarom vraagt, kan de schoolleiding besluiten een reis net van te voren te annuleren of reizende leerlingen en medewerkers terug naar school te laten komen.
 
Op het moment dat de schoolleiding de inschatting maakt dat een reis onverantwoord is, wordt deze geannuleerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.

Inspectie van het Onderwijs beoordeelt Were Di

In oktober bezocht de Inspectie van Onderwijs de school in het kader van een kwaliteitsonderzoek. De bevindingen waren erg positief!

Lees hierover meer. 

Were Di in Brabantse top

De havo-afdeling van SG Were Di is de beste van Noord-Brabant. De vwo-afdeling van die school komt in Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat RTL Nieuws begin januari bekend maakte.

Net als vorig jaar kregen alle scholen van Nederland een rapportcijfer op basis van de eindexamenresultaten. RTL Nieuws nam daarmee het initiatief van professor Jaap Dronkers over, die tot 2015 die gegevens op zijn website en in Trouw en De Volkskrant publiceerde. RTL Nieuws hanteert dezelfde manier van berekenen, maar baseert het uiteindelijke rapportcijfer van de school op het gemiddelde van de laatste drie jaren.

Dit jaar werden ook de uitgaven voor personeel betrokken in het onderzoek. En wat bleek? Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen. Landelijk liggen de gemiddelde personeelsuitgaven voor personeel op zo’n 78 %. De personeelsuitgaven van Were Di bedragen 81% van de inkomsten.

De rapportcijfers van de afdelingen van Were Di liggen alle boven de 8: 

 

 vmbo basis8,5  
 vmbo kader8,2 
 vmbo g/t8,3  
 havo9,8 hoogste in Brabant 
 vwo9,2 hoogste in Brabant 

Binnenkort


 
 

 

nationale school-hockeycompetitie

15 april Voorronde

13 mei Finale Jong

7 juni Finale Oud

 

  
 

Were Di in de media
ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV