Were Di in beeld

SG Were Di

 

Were Di Drie

Academie Sport en Cultuur

Werken op Were Di
WEBSHOP

Welkom bij SG Were Di
Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is een school voor VWO, Havo en VMBO. Binnen het VMBO is ook Were Di Drie ondergebracht.
Hier werken leerlingen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met  coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Bij de Academie voor Sport en cultuur kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.  Binnen onze scholengemeenschap staat de leerling voorop. Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid staan bij Were Di dan ook hoog in het vaandel. Op onze school worden leerlingen gestimuleerd zich in de volle breedte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Were Di staat voor ‘Toekomst in uitvoering’.  
Were Di is een rookvrije school. Roken in de gebouwen en op de terreinen van de school is verboden. Onze school heeft ongeveer 2500 leerlingen en telt zo’n 260 personeelsleden.


Nieuw in vmbo GT: Dienstverlening en Producten
Derdejaars leerlingen van vmbo GT krijgen er in het nieuwe schooljaar een nieuw profiel bij. Dienstverlening en Producten is een samenvoeging van de vakken ICT, Technologie en Intersectoraal. D&P vervangt het vak Technologie. Via D&T kunnen leerlingen zich breed oriënteren op verschillende soorten beroepen. Leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kwaliteiten liggen door het uitvoeren van een groot aantal uiteenlopende praktijkopdrachten. D&P is niet aan een sector of werkveld gebonden. Leerlingen leren diverse vaardigheden die in allerlei beroepen nodig zijn. Leerlingen die voor profiel D&P kiezen, moeten ook examen doen ik twee van de volgende vakken:  wiskunde, natuurkunde (nask 1) , biologie of economie.
Klik hier voor meer informatie.
Werkbezoek van Ministerie van OCW

De directeur, de heer J.A. Wolthuis, en enkele leden van het Directoraat Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten op 14 april jl. onze school. Het was voor hen een werkbezoek. Ze waren benieuwd naar onze activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs en naar nieuwe manieren van werken in onze school. De delegatie roemde de sterke betrokkenheid van leraren en leerlingen met de school en de betrokkenheid van docenten bij leerlingen. De afvaardiging was lovend over de begeleiding van leerlingen die veel leerproblemen hebben en die in school dreigen uit te vallen. Zij spraken ook met collega’s en leerlingen van Were Di Drie. Het viel hen op dat zij op betrokken wijze hun eigen werk en leerproces beschreven en zij zagen dat zij zichtbaar assertief en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces hun dagelijkse bezigheden onder woorden brachten. De delegatie complimenteerde het GT-onderbouwteam omdat zij jaarlijks leerlingen vraagt naar hun oordeel over de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop les wordt gegeven. Het team gebruikt de uitkomsten daarvan voor verbetering en verdere doorontwikkeling van het onderwijs. Verder concludeert de afvaardiging dat de school coaching gericht inzet om de professionaliteit en het welzijn van personeelsleden te verhogen. Tenslotte concludeert de delegatie dat Were Di een professionele leergemeenschap heeft waar naast vaksecties ook vakoverstijgende docententeams actief zijn waardoor het benaderen van groepen leerlingen door docenten goed op elkaar wordt afgestemd.

511 aanmeldingen

Were Di verwelkomt komend schooljaar 511 nieuwe leerlingen in de brugklas. De school is zeer tevreden met dit aantal dat ongeveer op gelijke hoogte ligt met afgelopen jaar. 

 

Lees verder >>

Were Di in Brabantse top

De havo-afdeling van SG Were Di is de beste van Noord-Brabant. De vwo-afdeling van die school komt in Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat RTL Nieuws begin januari bekend maakte.

Net als vorig jaar kregen alle scholen van Nederland een rapportcijfer op basis van de eindexamenresultaten. RTL Nieuws nam daarmee het initiatief van professor Jaap Dronkers over, die tot 2015 die gegevens op zijn website en in Trouw en De Volkskrant publiceerde. RTL Nieuws hanteert dezelfde manier van berekenen, maar baseert het uiteindelijke rapportcijfer van de school op het gemiddelde van de laatste drie jaren.

Dit jaar werden ook de uitgaven voor personeel betrokken in het onderzoek. En wat bleek? Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen. Landelijk liggen de gemiddelde personeelsuitgaven voor personeel op zo’n 78 %. De personeelsuitgaven van Were Di bedragen 81% van de inkomsten.

De rapportcijfers van de afdelingen van Were Di liggen alle boven de 8: 

 

 vmbo basis8,5  
 vmbo kader8,2 
 vmbo g/t8,3  
 havo9,8 hoogste in Brabant 
 vwo9,2 hoogste in Brabant 

Academie voor sport en cultuurWil je extra sport en/of cultuur? Dan zit je bij SG Were Di helemaal goed. 

Deelname aan de trainingen en cursussen is nu afwisselender dan vorig schooljaar omdat ze voortaan worden aangeboden in vier korte blokken van elk zes trainingen of workshops. Hierdoor kun je nog beter kennismaken met een sportieve of creatieve cursus die het best aansluit bij jouw talent, ambitie en interesse. je kunt per schooljaar aan maximaal vier verschillende cursussen of trainingen meedoen die op dinsdagmiddag georganiseerd worden.

Schrijf zo snel mogelijk in als je zeker wilt zijn van een plaats!

Inschrijven voor alle blokken vanaf het begin van het schooljaar via Magister.

Let op de deadline van ieder blok. Het is jammer als je te laat bent!

De "SG Were Di Academie voor Sport en Cultuur" gaat van start op 4 oktober 2016.
Inschrijven kan vanaf de eerste schoolweek via Magister (ELO>>Inschrijven; alleen met een leerlingenaccount!). Voor vragen kun je mailen naar h.pols@sgweredi.nl

Klik hier voor de folder

Bekijk hier het filmpje

Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Valkenswaard organiseren we de 'SG Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur'

Ook zij kunnen al kennismaken met sport- en cultuurklassen die door Were Di in samenwerking met de gemeente Valkenswaard en met alle basisscholen georganiseerd worden.

Inschrijven van basisschoolleerlingen via www.valkenswaard.nl/sport

De coördinator is dhr. H. Pols (h.pols@sgweredi.nl)

Junior Academie voor sport en cultuur

Voor de leerlingen uit  groep 7 en 8 van de basisscholen  in Valkenswaard organiseren we de
 “SG Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur” .
Ook zij kunnen al kennismaken met sport- en cultuurklassen die door SG Were Di in samenwerking met de gemeente Valkenswaard en met alle basisscholen georganiseerd worden vanaf donderdag 25 september. Ook een Engelstalige masterclass “Mathematics”  behoort tot het aanbod.

Klik hier voor de folder

Inschrijven van basisschoolleerlingen via www.valkenswaard.nl/sport

De coördinator is Dhr. H. Pols (h.pols@sgweredi.nl)

Binnenkort

zaterdag 16 t/tm 30 juli

Reis project Roemenië

maandag 5 september

Start nieuwe schooljaar

maandag 21 november 19.00 uur

Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 over havo/vwo

dinsdag 22 november 19.00 uur

Informatieavond voor ouders leerlingen groep 8 over vmbo

Were Di in de media
ontwerp en realisatie
SchoolMaster BV